Nyemission i

Seanet Maritime Communications AB

Ej tillgängligt

Installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings-och handelsfartyg. Tidigare utvecklade företaget även en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är tillfullo garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Seanet Maritime Communications AB hittades