Nyemission i

Scirocco AB

Ej tillgängligt

Scirocco utvecklar och säljer högpresterande identifieringssystem till systemintegratörer och OEM-partners för effektivare, bekvämare och säkrare kontroll på flöden av material och fordon i samband med fabriksautomation, transportlogistik och access/parkering.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:3. För varje 1 aktie, oavsett serie, erhålls 1 uniträtt. 3 sådana uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 5 nya B-aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 B berättigande till teckning av vardera 1 ny B-aktie i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Scirocco har erhållit teckningsförbindelser om cirka 140 000 kr och garantiteckning om cirka 3,1 Mkr, motsvarande den totala initiala emissionsvolymen. Innehav av 1 teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av 1 nyemitterad B-aktie till en kurs om 2,50 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Scirocco AB hittades