Nyemission i

ScienceHouse Lund AB

Ej tillgängligt

ScienceHouse Lund skall bedriva utbildningsverksamhet som franchisetagare till sitt moderbolag European Institute of Science AB

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. För 1 aktie oavsett serie i ScienceHouse Lund AB som innehas på avstämningsdagen erhålles 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie av serie B i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ScienceHouse Lund AB hittades