Nyemission i

Scanjack AB

Produkter och tjänster för minröjning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget noteras på NGM-Equity den 7 juli 2008.

Ett garantikonsortium som samordnats av G&W Kapitalförvaltning har genom avtal undertecknade i maj 2008 förbundit sig att teckna upp till 12 MKr i den förestående nyemissionen.

Utöver aktierna i Erbjudandet har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption omfattande högst 425 000 st aktier, motsvarande 10,6% av kapitalet och rösterna.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs från 17 juni till till den 1 juli.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängdes ytterligare, men ställdes sedan in då en notering på NGM Equity inte kunde ske, då Finansinspektionen dragit in tillståndet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Scanjack AB hittades