Nyemission i

ScandiDos AB

ScandiDos erbjuder mätinstrument för att kvalitetssäkra strålbehandling av cancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen omfattas till 90 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ScandiDos AB hittades