Nyemission i

ScandiDos AB

Ej tillgängligt

ScandiDos erbjuder mätinstrument för att kvalitetssäkra strålbehandling av cancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsåtagande motsvarande 38 % (6,9 Mkr) har erhållits av bolagets större aktieägare, styrelse och VD.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ScandiDos AB hittades