Nyemission i

Saxlund Group AB

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. Saxlund Group AB hette tidigare Pilum AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen kommer att till ca 80 % vara garanterad dels genom teckningsförbindelser, dels genom ett garantikonsortium. Pilums huvudägare Provider Capital Sweden AB har lämnat teckningsförbindelse för sin pro rata-andel av emissionen, motsvarande 12,4 %. Bland emissionsgaranterna har Tibia Konsult AB lämnat teckningsgaranti till ett belopp om 20 Mkr motsvarande 51,8 procent av emissionen.

Finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag. Legal rådgivare i samband med emissionen är Advokatfirma DLA Nordic KB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Saxlund Group AB hittades