Nyemission i

RW Capital AB

Ej tillgängligt

RW Capital förvärvar, förädlar och slutligen avyttrar flerfamiljsfastigheter med goda bostadslägen. RW Capital AB hette tidigare Runaware AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har inhämtat förbindelser från större aktieägare att teckna aktier för motsvarande ca 7,5 Mkr. Detta motsvarar en teckningsgrad på ca 37 procent. Därutöver har bolaget upphandlat en emissionsgaranti om ca 13 Mkr vilket ger en förväntad teckningsgrad i emissionen om 100 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till RW Capital AB hittades