Nyemission i

RusForest AB

Ej tillgängligt

RusForest är ett skogsbolag med stora innehav i Ryssland. Företaget hette tidigare Varyag Resources AB och startades som ett private equity-bolag som investerade i onoterade råvarubolag i Ryssland och övriga OSS. Under 2009 gördes bolaget om till ett skogsbolag och köteer 50 % av RusForest. Varyag Resources byter även namn till RusForest.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vostok Nafta, som idag äger 49,9 procent av aktierna i RusForest har förbundit sig att teckna sin pro-rata andel av företrädesrättsemissionen. Handel med teckningsrätter förväntas ske från 19 - 27 oktober 2010. RusForest planerar också att göra en apportemission för att möjliggöra förvärv av aktier i bolag inom den koncern vari NTG ingår· Styrelsen har beslutat om förvärv av 86 procent av OAO "LDK-3" samt 100 procent av OOO "Infa".

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till RusForest AB hittades