Nyemission i

Rottneros AB

Ej tillgängligt

Rottneros med anor ända tillbaks till 1600-talet är en ointegrerad och kundanpassad leverantör av högkvalitativa pappersmassor.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:1. Varje befintlig aktie i Rottneros berättigar till fem (5) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Rottneros. Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie. Till följd av erbjudande om köpoptioner avseende del av bankernas aktieinnehav erhålls, utan ytterligare vederlag, för varje hundra (100) nytecknade aktier även tjugosju (27) köpoptioner. Varje köpoption berättigar till att inom två år förvärva en (1) aktie för 0,82 kronor.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Rottneros gör även en riktad nyemission till Rottneros banksyndikat genom kvittning av lån motsvarande 200 MSEK där varje aktie tecknas för 0,45 kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rottneros AB hittades