Nyemission i

Rörvik Timber AB

Ej tillgängligt

Rörvik Timber bedriver träförädling vid tio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Timber och Råvara.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 22:1. Företrädesrätten utövas med stöd av teckningsrätter; för varje aktie, oavsett serie, erhålls 22 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Förutom företrädesemissionen på 275 Mkr gör företaget en kvittningsemission på 207 Mkr för konvertibelinnehavarna.

Bolagets huvudaktieägare, Meerwind AB, har i teckningsförbindelse åtagit sig att teckna sin andel i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 50 procent av företrädesemissionen, och att utnyttja hela sitt konvertibelinnehav för teckning i kvittningsemissionen, vilket motsvarar cirka 90 procent av kvittningsemissionen.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 25 april - 7 maj 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rörvik Timber AB hittades