Nyemission i

Rindi Energi AB

Rindi Energi AB skall vara en internationell aktör inom förnyelsebar energi. Bolaget vänder sig kommuner, industrier eller andra möjliga kunder och partners i såväl Sverige som andra länder vad gäller både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga, el samt pellets baserat på förnyelsebar energi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till 29,9 Mkr. Förutom en företrädesemission på 59,2 Mkr så gör företaget även en riktad nyemission på 10 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rindi Energi AB hittades