Nyemission i

Resqunit AB

Ej tillgängligt

Resqunit utvecklar och säljer fiskburar som fångar fisk på ett nytt sätt. De är uppkopplade och om de kommer bort flyter de upp till ytan.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till en grupp om fem nya och befintliga investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Nyemissionen genomförs i syfte att på ett snabbt och effektivt sätt fullgöra de villkor som krävs för att Bolaget ska kunna uppta lån om totalt 7,50 MNOK från Innovasjon Norge och DNB. Lånet från Innovasjon Norge uppgår till 3,5 MNOK med en löptid om sju år och en effektiv ränta om 3,60 procent årligen. Lånet från DNB uppgår till 4 MNOK med en löptid om tre år och till en ränta om 4,95 procent årligen."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Resqunit AB hittades