Nyemission i

Respiratorius AB

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Respiratorius har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen.

Respiratorius planerar att lista företaget på Aktietorget den 5 juli 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Respiratorius AB hittades