Nyemission i

Respiratorius AB

Ej tillgängligt

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:5. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Fem (5) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) aktier och en (1) teckningsoption serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Respiratorius har erhållit en avsiktsförklaring att teckna units från Valcuria Holding AB, som delvis kontrolleras av Bolagets verkställande direktör och styrelseledamot Johan Drott, om totalt cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 1,7 procent av Företrädesemissionen. Respiratorius har även ingått avtal om garantiåtaganden med ett antal externa investerare om totalt cirka 13,8 MSEK, motsvarande cirka 48,3 procent av Företrädesemissionen, vilket gör att Företrädesemissionen sammantaget omfattas av teckningsavsikter och garantiåtaganden till 50 procent. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsavsikt. För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet, alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Teckningskursen per unit i sådan emission till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets BTU på Spotlight under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock inte lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. Bolaget ska besluta om övriga emissionsvillkor. Garantikonsortiet leds av Buntel AB och Fenja Capital I A/S.

Varje teckningsoption serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna serie TO2 emitteras vederlagsfritt, och beräknas kunna utnyttjas för teckning av aktier till en teckningskurs om 0,14 kronor under perioden från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Respiratorius AB hittades