Nyemission i

Reologica Instruments AB

Ej tillgängligt

Producerar och säljer analysinstrument inom reologi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vid överteckning kan erbjudandet ökas med högst ytterligare 1 000 000 aktier. Till tecknare som enskilt tecknar mer än 125 000 aktier, utställes en option att få teckna ytterligare lika många aktier för 6 kronor per styck under perioden 1 juni 2009 – 15 januari 2010. Erbjudandet gäller de först tecknade åtta posterna om 125 000 aktier. Företaget noteras på Aktietorget den 19 maj 2008.

Uppdatering: Teckingsperioden förlängs från den 9 april till den 30 april.

Uppdatering: Företaget ställer in nyemissionen och noteringen på Aktietorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Reologica Instruments AB hittades