Nyemission i

Redland Farming AB

Ej tillgängligt

Redland Farming investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion. Redland Farming AB hette tidigare Insight Energy AB. Insight Energy AB hette tidigare Insight Oil & Gas AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget planerar en listning på Nordic-OTC i december.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Redland Farming AB hittades