Nyemission i

ReCarrier System AB

Ej tillgängligt

ReCarrier är en patenterad pallkonstruktion som kombinerar de bästa egenskaperna hos trä och återvinningsbar plast. Utvecklingen av produkten, som pågått under mer än fem år, har utgått ifrån marknadens ökade krav på hållfasthet, livslängd och lastbärarens funktion som en viktig komponent i en modern logistikprocess. ReCarrier-konceptet är också utvecklat för att fungera optimalt i hyressystem eller för att användas i interna flöden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

84.000 aktier tecknades i en tidigare emission, och nu erbjuds återstående delen av bemyndigandet på 200.000 aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ReCarrier System AB hittades