Nyemission i

Reato Group AB

Reato Group tillhandahåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster till hotell anslutna till First Hotels-kedjan. Reato Group AB hette tidigare Dome Energy AB. Dome Energy AB hette tidigare Commodity Quest AB. Commodity Quest AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden.

Vid stort intresse för företrädesemissionen på 52 Mkr så kan även en övertilldelning på 18 Mkr användas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Reato Group AB hittades