Nyemission i

Reato Group AB

Ej tillgängligt

Reato Group tillhandahåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster till hotell anslutna till First Hotels-kedjan. Reato Group AB hette tidigare Dome Energy AB. Dome Energy AB hette tidigare Commodity Quest AB. Commodity Quest AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission som tecknades av 7 investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Med varje aktie medföljde även en teckningsoption. Teckningsoptionerna löper till den 30 september 2014 och ger rätten att teckna en ny aktie för 3,40 kr, vilket vid full teckning tillför bolaget ytterligare 10,2 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Reato Group AB hittades