Nyemission i

Real Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheter AB hette tidigare Real Holding i Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission till säljaren av fastigheterna Telegrafen 14, Telefonen 13 och 19, Norra Missionen 13 samt Mejseln 2 och 3 i Tranås.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Med det här köpet stärker vi innehavet avsevärt och kraftsamlar i Tranås. Det är fastigheter som passar Real riktigt bra och som ligger i linje med vårt bestånd och vår strategi med utvecklingsfastigheter i och i anslutning till centralorter. Med köpet får bolaget ett samlat fastighetsvärde på drygt 900 Mkr och vi stärker vårt kassaflöde ytterligare. Vi ser fram emot att kunna utveckla och förvalta dessa vidare och vi hälsar Erik Hemberg Fastighets AB välkommen som delägare" säger Michael Derk, VD Real Fastigheter AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Real Fastigheter AB hittades