Nyemission i

Real Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheter AB hette tidigare Real Holding i Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 12:1. För varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen erhålls tolv (12) teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Förutom denna företrädesemission planerar Real Holding även att göra en riktad emission som en del av en betalning för fastigheter. Minst 60 Mkr ska utgöras av aktier.

Uppdatering: Emissionen i sin tidigare form ställdes in, och vd har även bytts ut. Nu görs ett nytt försök där man har skalat ner ambitionerna till 50-60 Mkr. Jool Markets AS har anlitats som rådgivare för hela bolagets refinansiering, inkl obligationer.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Real Fastigheter AB hittades