Nyemission i

Real Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheter AB hette tidigare Real Holding i Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Emissionen riktas huvudsakligen till ett begränsat antal investerare som på förhand anmält intresse att teckna aktier i Bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Real Holding ska noteras på First North i april 2016,

Den 31 mars genomfördes den första delen av den riktade emissionen om totalt 903 338 B-aktier till en kurs om 7,50 SEK per aktie, motsvarande cirka 6,8 MSEK.

Det framgår inte när emissionen förväntas stänga. Vi anger 15 april 2016 som en uppskattning.

Uppdatering: Real Holding listas på NGM Nordic-MTF den 21 april 2016, dvs inte First North.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Real Fastigheter AB hittades