Nyemission i

Rabbalshede Kraft AB

Ej tillgängligt

Rabbalshede Kraft projekterar, driver och investerar i vindkraft i Norden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 14:89. Aktieägare i bolaget erhåller fjorton (14) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag, per avstämningsdagen. Det krävs åttionio (89) teckningsrätter för att teckna en (1) nya aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rabbalshede Kraft AB hittades