Nyemission i

Rabbalshede Kraft AB

Ej tillgängligt

Rabbalshede Kraft projekterar, driver och investerar i vindkraft i Norden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 0,71:1. Aktieägare äger rätt att för varje befintlig aktie av såväl serie A som B att teckna 0,71 ny B-aktie, varvid varje ägares aktiepost vid teckning skall avrundas ned till närmaste hel aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Manor Investment S.A. har lämnat en emissionsgaranti som innebär att de kommer att teckna minst 17 900 000 B-aktier, vilket motsvarar 214,8 MSEK (pro-rata andel av företrädesemissionen, dels ytterligare 7 498 593 B-aktier vilket möjliggjorts genom att Manor träffat avtal med några större aktieägare).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rabbalshede Kraft AB hittades