Nyemission i

Rabbalshede Kraft AB

Ej tillgängligt

Rabbalshede Kraft projekterar, driver och investerar i vindkraft i Norden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel i teckningsrätter kommer att erbjudas vid Alternativa aktiemarknaden under 11 - 15 juni 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rabbalshede Kraft AB hittades