Nyemission i

Prosperity Quest II

Ej tillgängligt

Prosperity Quest II är en ny rysslandsfond som investerare i bolag som befinner sig i någon form av omvandling. Fonden drivs av Prosperity Capital Management.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Erbjudandet är uppdelat på två företag, där Prosperity Quest II Ltd ska noteras. Institutioner erbjuds även att investera via Prosperity Quest II Unlisted Ltd.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Prosperity Quest II börsnoteras på Stockholmsbörsen den 16 juli 2010. Förutom att göra en nyemission i det bolag som ska noteras så erbjuds institutioner att investera i ett onoterat bolag. Det samlade erbjudandet uppgår till 3,5 miljarder kronor. För att erbjudandet ska bli av krävs minst 1,5 miljarder. Erbjudandet kan som mest utökas till 7,5 miljarder.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Prosperity Quest II hittades