Nyemission i

Procast Media AB

Procast Media säljer annonsutrymme och reklamplatser på digitala skärmar placerade i väntrum och behandlingsrum inom tand- och hälsovården. Inom konceptet erbjuds även klinikerna, hos vilka skärmarna sitter, informationsutrymme i kanalen. Procast Media har idag två väntrumskanaler, DENTVISION för tandvården och MedTV för hälso- och sjukvården. Förutom försäljning av annonsutrymme bedriver bolaget också försäljning av skärmar och system till nämnda kanaler.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt. För varje 1 befintlig aktie erhålls 4 uniträtter (PROC UR). Innehav av 15 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 2 nyemitterade aktier à 1,15 SEK, 1 konvertibelt skuldebrev till nominellt 1,70 SEK samt 1 vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Två teckningsoptioner (PROC TO 1 A) ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 2.25 kr till och med 31 mars 2012. Konvertibeln löper från 1 juni 2010 fram till och med 31 mars 2013 med konverteringskurs 2,55 kr. Räntan är 10 procent per år och betalas halvårsvis med första förfall den 30 september 2010. - Ladda hem en analys på Procast Media (pdf).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Procast Media AB hittades