Nyemission i

Prevas AB

Ej tillgängligt

Prevas är en it-konsult.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Prevas har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes.

Förvärvade aktier värderas till sammanlagt cirka 270 miljoner kronor och betalning ska erläggas genom en kombination av aktier i Prevas emitterade genom en apportemission och kontanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Prevas AB hittades