Nyemission i

Precise Biometrics AB

Ej tillgängligt

Precise Biometrics är ett marknadsledande företag verksamt inom lösningar för igenkänning av fingeravtryck för att säkerställa människors identitet på ett snabbt och säkert sätt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är genom garantiåtaganden säkerställd upp till 38,0 Mkr, motsvarande 70%. Samtliga befintliga aktieägare i styrelse och ledning har redan ingått teckningsförbindelser att teckna sina respektive pro rata andelar i nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Precise Biometrics AB hittades