Nyemission i

Prebona AB

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter nyemissionen noteras Prebona på Aktietorget.

Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om 4 218 tkr. Detta innebär att 60,0 procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Prebona AB hittades