Nyemission i

Polyplank AB

Ej tillgängligt

Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:10

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Sista dag för handel i Polyplanks aktie på NGM Equity är fredagen den 23 mars 2012. Första dag för handel på Aktietorget är måndag den 26 mars 2012.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängd till den 30 april 2012.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängd till den 11 maj 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Polyplank AB hittades