Nyemission i

Polymer Factory Sweden AB

Ej tillgängligt

Polymer Factory Sweden är ett nanoteknikbolag som är specialiserat på dendritiska material som kan användas i olika typer av medicinska behandlingar och biosensorer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt. 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 4 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd till 70 % via teckningsförbindelser och garantier.

Uppdatering: 1,7 Mkr av emissionen tecknades av allmänheten och 3,0 Mkr via teckningsåtaganden. 1,4 Mkr tecknades av garanter. Dvs totalt 6,1 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Polymer Factory Sweden AB hittades