Nyemission i

Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Phoenix BioPower AB hittades