Nyemission i

Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:10. Aktieägare erhåller för varje befintlig A eller B-aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Förutom företrädesemissionen på 14,84 Mkr så kan en övertilldelning på 8,51 Mkr användas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Phoenix BioPower AB hittades