Nyemission i

Phoenix BioPower AB

Ej tillgängligt

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:8. Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, i skrivande stund är det bara sagt att emissionen ska vara i oktober 2019, 9-23 oktober är bara en uppskattning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Phoenix BioPower AB hittades