Nyemission i

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt. Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning varvid varje aktietecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 500 aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Huvudägaren SkåneÖrnen AB kommer att teckna för 300 000 kronor, motsvarande tio procent av emissionsbeloppet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

PharmaLundensis ska avnotera sina aktier

PharmaLundensis ekonomiska situation är dålig och styrelsen ska därför avnotera aktierna från Spotlight.