Nyemission i

Pepins Group AB

Ej tillgängligt

Pepins tillhandahåller plattformar för equity crowdfunding. Pepins Group AB hette tidigare FundedByMe Crowdfunding Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen ska omfatta 4 482 466 aktier. Pris per aktie, och således emissionsbelopp och värdering, ska presenteras senast den 24 oktober.

Uppdatering: Den 24 oktober meddelade FundedByMe att de inte kommer att göra denna emission. Man skriver:

"Orsaken till att styrelsen drar tillbaka förslaget är att Bolaget ämnar vidareutveckla produkten och konceptet efter tecknat avsiktsförklaring med en partner avseende bland annat en funktion för andrahandsmarknad för onoterade privata aktiebolag."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Pepins Group AB hittades