Nyemission i

Panaxia AB

Erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering och säkerhetstransporter. Panaxia AB hette tidigare Panaxia Security AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Varje 1 befintlig aktie i berättigar till 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets huvudägare Laccord Ltd, Sparbanken 1826, Eleni Gravius, Kjell Stenberg med familj, Laccord AB, Gravius & Damos Partners AB, Anders Eklund samt Thomas Gravius, vilka tillsammans representerar cirka 57 % av rösterna och kapitalet i bolaget, har ställt sig positiva till att teckna sina respektive andelar i nyemissionen. Forex Bank AB har ställt en garanti om 43 %. Emissionen är alltså säkrad till 100 %. Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

Fullständiga villkor för nyemissionen kommer att publiceras senast den 13 maj 2011.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden, så att de som deltar på företagets möten runt om i Sverige ska ha möjlighet att delta i emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Panaxia AB hittades