Nyemission i

Pallas Group AB

Ej tillgängligt

Pallas Group är ett rederibolag som grundades 2000 och är idagverksamt inom tre olika områden. Bolagets verksamhetsområden innefattar shipping, oljeinvesteringar och kreditgivning. Pallas Group äger och driver dotterbolagen Pallas Shipping, Pallas Oil och Pallas Kreditaktiebolag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företräde.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

7 Mkr av emissionsbeloppet är garanterat. Emissionsbeloppet kan ökas med 10 Mkr via en övertilldelningsoption. Pallas Group planerar en notering på First North under juli 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Pallas Group AB hittades