Nyemission i

Pallas Group AB

Ej tillgängligt

Pallas Group är ett rederibolag som grundades 2000 och är idagverksamt inom tre olika områden. Bolagets verksamhetsområden innefattar shipping, oljeinvesteringar och kreditgivning. Pallas Group äger och driver dotterbolagen Pallas Shipping, Pallas Oil och Pallas Kreditaktiebolag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är till 36 % garanterad via teckningsförbindelser från storägare.

Företaget planerar även att göra en riktad emission till Edshultshall Holding AB.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 6 juli 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Pallas Group AB hittades