Nyemission i

OssDsign AB

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Erbjudandet öppet för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

OssDsign noteras på First North den 24 maj 2019.

I Erbjudandet har ett antal institutionella och privata investerare, inklusive Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder och Alto Invest, åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 111,6 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till OssDsign AB hittades