Nyemission i

OraSolv AB

Ej tillgängligt

Oralsolv förvärvar och utvecklar företag inom dentalbranschen samt levererar kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Det föreligger emissionsgarantier, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar motsvarande 86 procent av emissionsbeloppet. Styrelseordförande Rune F. Löderup har förbundit sig att teckna aktier för minst 700,000 kr och VD Jan Svensson Freij har förbundit sig att teckna aktier för minst 500,000 kr.

Uppdatering: Pga av aktiekursens utveckling så anpassar Orasolv den tidigare föreslagna emissionskursen på 0,39 kr till 0,37 kr. Det föreligger avsiktsförklaringar, teckningsåtaganden och garantiutfästelser motsvarande 88 procent av emissionsbeloppet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till OraSolv AB hittades