Nyemission i

Opus Group AB

Ej tillgängligt

Opus-koncernen verkar inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Koncernen utvecklar, producerar och säljer en bred portfölj av produkter och tjänster till fordonsindustri, bilprovningar och fordonsverkstäder på den globala marknaden. Opus Group AB hette tidigare Opus Prodox AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:9. Varje aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

De stora vinnaraktierna år 2013

De tio aktier som gick bäst år 2013, ett år som inte kan sägas ha varit något annat än en fest vad gäller kursutveckling. Är din portfölj redo för ett bra 2014?

VA: Köp Opux Prodox och 2E Group, sälj Orexo

Veckans Affärer ger i torsdagens tidning två köprekommendationer och ett råd att sälja.