Nyemission i

Option One AB

Ej tillgängligt

Option One är ett publikt investmentbolag som investerar i främst onoterade bolag med digitala och skalbara affärsmodeller.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till allmänheten

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Option One förlänger teckningstiden till den 30 juni 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Option One AB hittades