Nyemission i

OptiCept Technologies AB

Ej tillgängligt

OptiCept Technologies har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 27 september 2021 inledde Opticept en riktad emission på upp till 1500000. Den ska vara klar innan marknaden öppnar igen.

Uppdatering: Opticent sålde 1 500 000 aktier till 55,50 kr per aktie och fick således in 83,25 Mkr. Priset per aktie motsvarar en rabatt på 15,9 % jämfört med stängningskursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till OptiCept Technologies AB hittades