Nyemission i

OptiCept Technologies AB

Ej tillgängligt

OptiCept Technologies har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission, via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Optifreeze meddelade efter att marknaden stängt den 8 juni att de gör en riktad emission som ska vara klar innan marknaden öppnar den 9 juni 2020.

Inget mål gällande belopp eller antal aktier anges, förutom att styrelsen sedan tidigare har ett bemyndigande att ge ut 1,7 miljoner aktier utan företrädesrätt. Så omkring 40 Mkr vore möjligt.

Uppdatering: Optifreeze fick in 25 Mkr till 24 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till OptiCept Technologies AB hittades