Nyemission i

OptiCept Technologies AB

Ej tillgängligt

OptiCept Technologies har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till både större investerare och nuvarande ägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Deltagare, teckningskurs, rabatt och storlek på emissionen kommer att offentliggöras under morgondagen, dvs 17 juli 2019.

Uppdatering: Den 18 juli presenterades villkoren, 14,26 Mkr till 14,30 kr. Bolaget gör även ytterligare en mindre emission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till OptiCept Technologies AB hittades