Nyemission i

OptiCept Technologies AB

Ej tillgängligt

OptiFreeze har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittning av lån, riktad till Buntel AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

OptiCept har tidigare offentliggjort att Bolaget ingått ett låneavtal med Modelio Equity AB (publ) som senare överlåtits till Buntel AB och ett förlängningsavtal med Buntel AB. Det utestående lånet (inklusive upplupen ränta) uppgår, per dagens datum, till cirka 14,8 MSEK. Långivaren har, i enlighet med Låneavtalet, begärt att konvertering av lån om 5 MSEK ska ske. Bolaget har mot bakgrund härav, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om Emissionen till Långivaren. Efter Emissionen uppgår det kvarvarande lånebeloppet till cirka 9,8 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till OptiCept Technologies AB hittades