Nyemission i

Opcon AB

Ej tillgängligt

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Opcons styrelseordförande Mats Gabrielsson och koncernchef Rolf Hasselström har via bolag lämnat tecknings- och garantiförbindelser motsvarande ca 30 procent av emissionen upp till 130 mkr. Därutöver är emissionen, genom ett garantikonsortium, garanterad upp till 80 procent av det totala emissionsbeloppet.

Finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag.

Uppdatering: Opcon säljer en del av sin verksamhet. Den planerade emissionen minskas därför från 130 Mkr till 91 Mkr. Emissionen är garanterad till 80 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Opcon AB hittades